پوسترها

نقاشی‌:

 

میدان انقلاب، دهه‌ی ۳۰

 

کتاب تهران قدیم- خیابان ناصریه یا ناصرخسرو، دهه‌ی ۳۰

خیابان ناصریه به لاله‌زار

تهران قدیم از فراز عمارت شمس‌العماره، دهه‌ی ۳۰

کودکان در زمان قاجار

عمارت شمس العماره

سردر باغ ملی، دهه‌ی ۳۰

برج اسب دوانی_باغ شاه، دهه‌ی ۳۰

زنان ایلیاتی-1398

برنجکاران امیرکلا- 1398

سرزمین من- کندلوس

سرزمین من- ییلاقات ماسال

 

 سرزمین من-میدان شهرداری رشت

سرزمین من- اسالم 

تخم مرغ نوروزی-شهرداری تهران

نقاشی دیواری- سازمان زیباسازی شهرداری تهران

 نقاشی دیواری- سازمان زیباسازی شهرداری تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

پوستر: 


  

تصویرگری کتاب:

       نامه‌ای به پدر            نامه‌ای به پدر             نامه‌ای به پدر                نامه‌ای به پدر 

 
 
   

 

           نخلی برای تو              نخلی برای تو              نخلی برای تو             نخلی برای تو 

 
 
 
 

 

 

          بنفشه و جنگل          بنفشه و جنگل            بنفشه و جنگل             بنفشه و جنگل    


 
 

 

            

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found

French

 

Biographie

Les Visites

 

  

پروانه بهار و کتاب "تارا و مرغ دریایی‌اش"، بندر چابهار

دیدارها

امروز95
دیروز97
این ماه4929
تا کنون509627

Tuesday, 28 November 2023