پوسترها

نقاشی‌:

زنان ایلیاتی-1398

برنجکاران امیرکلا- 1398

سرزمین من- کندلوس

سرزمین من- ییلاقات ماسال

 

 سرزمین من-میدان شهرداری رشت

سرزمین من- اسالم 

تخم مرغ نوروزی-شهرداری تهران

نقاشی دیواری- سازمان زیباسازی شهرداری تهران

 نقاشی دیواری- سازمان زیباسازی شهرداری تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

پوستر: 


  

تصویرگری کتاب:

       نامه‌ای به پدر            نامه‌ای به پدر             نامه‌ای به پدر                نامه‌ای به پدر 

 
 
   

 

           نخلی برای تو              نخلی برای تو              نخلی برای تو             نخلی برای تو 

 
 
 
 

 

 

          بنفشه و جنگل          بنفشه و جنگل            بنفشه و جنگل             بنفشه و جنگل    


 
 

 

            

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found

English

 

Biography

Books

Research–Illustration 

News

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدارها

امروز65
دیروز99
این ماه2520
تا کنون273535

Monday, 17 February 2020